Ochrana osobných údajov

Ochrana soukromí

 


Jak chráníme Vaše údaje?


Děláme vše v souladu se zákonem tak, abyste u nás cítili bezpečně. Níže najdete popsáno, jako chráníme Vaše soukromí: jaké údaje získáváme, jak je používáme, s kým jejich sdílíme, jak můžete zpracovávání kontrolovat, o opatřeních, kterými vaše údaje chráníme a také o právech, které v souvislosti se zpracováváním máte.
1, Jaké údaje sbíráme


Při poskytování našich služeb získáváme o Vás následující údaje:
Údaje při nákupu
Při nákupu od Vás požadujeme údaje potřebné k jeho vyřízení. Povinnými údaji jsou tedy jen ty, bez kterých vám nákup neumíme zaslat a Vaši objednávku vybavit, jak vaše jméno, e-mailová adresa, adresa pro doručování, telefonní číslo a samotný předmět objednávky.
V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na vašich účtech. Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (placení za zboží přes internet) jsou realizovány přímo na stránkách banky, která nám poskytne jedině informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a vaše jméno, případně číslo účtu (abychom věděli platbu identifikovat a v případě potřeby vrátit).
V žádném případě se nedozvíme žádné další informace, jako vaše přihlašovací údaje nebo zůstatek na účtu. Jediný údaj, který v této souvislosti ukládáme, souvisí s funkcí "zapamatování" si vaší karty. I tuto funkci však zabezpečuje banka a jedině ta umí spárovat vaše číslo karty s anonymizovaným údajem, pod kterým si Vaši kartu zapamatoval náš systém.
Údaje při vytvoření konta
V případě, že se rozhodnete u nás vytvořit uživatelský účet, sbíráme i všechny údaje s tím související. Jedinými povinnými údaji jsou Vaše jméno a e-mailová adresa, kterou využíváme k tomu, abychom s vámi věděli komunikovat.
Údaje získané při využívání našich služeb
Když využíváte naše služby, získáváme i údaje o tom, jak je využíváte. Jsou to informace týkající se vašich interakcí s našimi službami, jako například kdy přistupujete na naše stránky, co na nich vyhledáváte, kdy si vytvoříte účet a kdy se do účtu přihlašujete.
Rovněž také uchováváme Vaše recenze, komentáře na naší stránce, zda údaje o vašich vybavených objednávkách.
Získáváme také údaje o zařízeních a počítačích, které využíváte na přistupování k našim službám, včetně IP adres, nastavení prohlížečů, informací o operačních systémech, případně informace o vašem mobilním zařízení, informaci, ze které internetové stránky k nám přistoupíte, stránky, které navštívíte, a informace z cookies a podobných nástrojů.

2, Jak údaje používáme


Údaje, které jsme o Vás získali, využíváme na následující účely:
Poskytování našich služeb
Na základě údajů, které od Vás získáváme, vám umíme dodat naše služby v souladu s našimi Obchodními podmínkami. Údaje, které od Vás získáme při vytváření objednávky, používáme na její vybavení, případně její připomenutí, pokud jste objednávání neukončily závazným objednáním. Tyto údaje také potřebujeme do našeho účetního a fakturačního pořádku.
Údaje a informace, které jsme o Vás získali při poskytování našich služeb a po přihlášení se do vašeho účtu, nám slouží k tomu, abychom věděli zajistit, že Vaše konto a údaje, které v něm máte k dispozici jsou aktuální.

Komunikace s vámi
Vaše kontaktní údaje používáme pro zaslání našich oznámení souvisejících s vyřizováním objednávek a poskytováním služeb, nebo když chceme reagovat na vaše oslovení, když se nás ptáte, co se děje s vaší objednávkou, chcete nám nahlásit např. novou doručovací adresu, případně nás požádáte o jinou změnu vašich údajů ve vaší objednávce nebo uživatelském kontě. Také Vaše kontaktní údaje a údaje o Vašich nákupech zpracováváme v případě, že reklamujete dodané zboží.
Pokud jste nám k tomu udělili souhlas, posíláme Vám také na e-mail komerční informace o novinkách a aktuálních nabídkách, které by vás mohly zajímat. Pokud již nechcete žádné komerční informace dostávat, souhlas zrušíte tím, že v doručeném emailu kliknete na možnost "Odhlásit" z odběru.
Zlepšení našich služeb a marketing
Údaje, které uchováváme, používáme i na zlepšení a personalizaci našich služeb, jakož i na marketing. Například údaje o Vaší nákupní historii a produktech, které jste u nás koupili, využíváme k tomu, abychom vám věděli doporučit jiné produkty, které by vás mohly zajímat.
Informace o návštěvách a pohybu na naší stránce a jejích jednotlivých sekcích a zobrazených produktech využíváme i pro účely reklamy a marketingu, na naší, jakož i na jiných internetových stránkách. Tyto informace také využíváme k analytické účely, abychom rozuměli, jak lidé používají naši internetovou stránku, a abychom ji uměli udělat intuitivnější a uživatelsky příjemnější.
Bezpečnost a ochrana práv
Vaše údaje používáme také na zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb, abychom reagovali na nároky, které byly vůči nám uplatněny, při řízeních před státními a jinými orgány, které kontrolují naši činnost, a abychom vymáhali nároky, které nám vznikly.
Cookies
Na všechny výše uvedené účely využíváme i cookies a podobné nástroje. Bližší informace o podmínkách jejich využívání naleznete v sekci Cookies.

Právní základy
I když Vás nechceme zatěžovat právničinou, v souladu s požadavky právních předpisů na ochranu osobních údajů Vás musíme informovat o právních základech zpracování vašich osobních údajů, kterými jsou:
Plnění smlouvy - v případě objednání zboží a zřízení uživatelského konta nebo v případě Vaší účasti ve spotřebitelské soutěži.
Souhlas - zejména ve spojitosti se zasíláním obchodních sdělení o novinkách a aktuálních nabídkách, či při jiných formách marketingu. Každý udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním.
Plnění našich zákonných povinností - při uchování údajů o Vás a Vaší objednávce v našem účetnictví nebo při zpřístupnění údajů státním a jiným orgánům, které vykonávají dohled nad naší činností nebo které řeší spory, či provádění rozhodnutí.
Náš oprávněný zájem - při zlepšování našich služeb, některých marketingových činnostech, zda v souvislosti s bezpečností a ochranou práv, tak jak jsme uvedli výše. V těchto případech vždy pečlivě zvažujeme, zda zpracovávání nebude představovat nepřiměřený zásah do vašich práv.
Komu údaje zpřístupňujeme
Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňují, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou situaci popsaných níže:
Pokud to od nás požadujete
Osobní údaje zveřejňujeme nebo zpřístupňujeme, pokud to od nás požadujete. Zveřejnění provádíme v případech, kdy využijete komunitní funkce naší internetové stránky a zveřejníte Vaši recenzi nebo Váš komentář. Zpřístupnění údajů třetím stranám provádíme v případě doručovatelské služby, kterou jste si při objednávce zvolili. Momentálně spolupracujeme s následujícími společnostmi:


FROGMAN s.r.o.
Rybníky IV 738
760 01 Zlín

IČ: 49434624
DIČ: CZ49434624

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 11848
Adresa pro doručování: FROGMAN s.r.o., Rybníky IV 738, 760 01 Zlín
Telefonní číslo: +420 576 013 970

V případech externího zpracování
Vaše osobní údaje mají k dispozici někteří naši dodavatelé, kteří je technicky zpracovávají pro nás, na základě našich pokynů a v souladu s tímto dokumentem. Při tom dodržují všechny potřebné bezpečnostní, technické a organizační opatření, aby vašim osobním údajům poskytli požadovanou ochranu.
Master Internet, s.r.o.
Jiráskova 21, 602 00 Brno, IČO: 26277557, DIČ: CZ26277557
Analytické a reklamní služby
Pracujeme také s partnery, který nám poskytují analytické a reklamní služby. Ty nám umožňují lépe porozumět, jak uživatelé využívají naši internetovou stránku, umísťují naši reklamu na internetu a měří její výkonnost. Tyto společnosti mohou využívat cookies a podobné technologie, aby shromažďovaly údaje o Vaší interakci s našimi službami, ale i jinými stránkami. Bližší informace o těchto službách a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v sekci Cookies.
Z právních důvodů a na předcházení škodám Vaše údaje můžeme také uchovávat nebo zpřístupňovat jiným osobám, abychom vyhověli povinnostem vyplývajícím z právních předpisů, z požadavků státních a jiných orgánů, abychom si uplatňovaly naše nároky nebo se obhajovali v řízeních, kde si je jiní uplatňují vůči nám.
Mezi kategorie třetích osob, kterým zpřístupňujeme osobní údaje z těchto důvodů, patří například soudy, státní a jiné orgány příslušné k výkonu kontroly nad naší činností, na řešení sporů nebo provádění rozhodnutí, zda naši právní a účetní poradci a auditoři.
Přenos do třetích zemí
Vaše osobní údaje aktivně do třetích zemí mimo EU nepřenášíme. Někteří partneři, s nimiž při zpracovávání osobních údajů spolupracujeme, však takové přenosy realizují, a to konkrétně do USA. Osoby, kterým v USA tyto údaje zpřístupňují, dodržují podmínky US-EU Privacy Shield a tím poskytují přiměřenou úroveň ochrany pro vaše osobní údaje.
Jak vaše údaje chráníme
Pracujeme velmi tvrdě, abychom se ujistili, že Vaše osobní údaje jsou v bezpečí. V souladu s požadavky platné legislativy provádíme všechny potřebné bezpečnostní, technické a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje chránili. Elektronické údaje jsou uchovávány v chráněné databázi na serveru, který je náš nebo je pro nás vyhrazen. Databázi obsahující osobní údaje chráníme před jejím poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.
Jak dlouho údaje uchováváme
Osobní údaje, které souvisí s vaším uživatelským účtem uchováváme, dokud máte konto zřízeny, protože jsou nezbytné k tomu, abychom věděli pro Vás účet provozovat. Pokud nemáte účet vytvořené (nevytvořili jste si během vytváření objednávky heslo), uchováváme Vaše osobní údaje týkající se vyřízené objednávky během nevyhnutelné doby, kterou je zpravidla pět let od jejího doručení.
V případě, že používáme Vaše osobní údaje za účelem doručování obchodních sdělení na Vaši e-mailovou adresu nebo v jiných případech, kde jste nám udělili souhlas, uchováváme tyto údaje, dokud nám příslušný souhlas neodvoláte. V případech využívání Vašich údajů na základě našeho oprávněného zájmu popsaných v kapitolách Jak údaje používáme a Komu údaje zpřístupňujeme, uchováme vaše údaje, dokud neodpadne důvod jejich zpracování. Musíme vás však upozornit, že i když odpadne některý z důvodů zpracování nemusí to mít za následek, že uchovávání Vašich osobních údajů ukončíme.
Tyto osobní údaje totiž můžeme a občas musíme zpracovávat i na jiný účel s jiným právním základem.
Jaké jsou vaše práva
Z tohoto, že zpracováváme vaše osobní údaje, vám vyplývají několik práva. V případě, že si uplatníte jakékoliv z níže uvedených práv, budeme vás o vyřízení Vaší žádosti informovat do 30 dnů ode dne jejího doručení k nám. V odůvodněných případech můžeme uvedenou lhůtu prodloužit na 60 dní, o čemž vás budeme informovat.
Jak uplatnit vaše práva
Uplatnit Vaše práva si můžete zasláním emailové zprávy nebo písemné žádosti na naše kontaktní údaje uvedené v části "Kontakt". Prosím uveďte ve Vaší žádosti vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně adresu trvalého bydliště. Pokud nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovět vaší žádosti. Tyto informace od vás požadujeme proto, abychom si ověřili vaši totožnost a neposkytly Vaše osobní údaje neoprávněné osobě.
Právo na přístup k údajům
Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda se o Vás zpracovávají osobní údaje, a pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme vám informaci o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, komu byly Vaše osobní údaje poskytnuté, zda byly přeneseny do třetí země a jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat.
Právo na opravu
Mýlit se je lidské. Pokud se domníváte, že naše společnost o Vás zpracovává nesprávné osobní údaje, můžete využít toto právo a požádat nás o jejich opravu. Záleží nám na tom, abychom o Vás zpracovávaly správné osobní údaje, proto toto právo určitě využijte vždy, když se například přestěhujete nebo dojde ke změně jakéhokoliv Vašeho osobního údaje, který je pro váš vztah s námi důležitý.
Právo na vymazání (právo na zapomnění)
Máte právo na vymazání Vašich osobních údajů, které o Vás zpracováváme, v případě pokud jsou splněny následující podmínky a nevztahují se zákonné výjimky:
údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly
odvoláte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů a na jejich zpracování neexistuje jiný právní základ
namítnete na základě Vaší konkrétní situace zpracovávání Vašich osobních údajů, zpracovávaných na základě oprávněného zájmu a nepřevažují oprávněné důvody pro zpracování nebo namítnete zpracovávání za účelem přímého marketingu
osobní údaje zpracovány nezákonně.
V případě, že by byly Vaše osobní údaje zveřejněny a Vy si u nás uplatníte právo na vymazání, vymažeme i takové zveřejněny osobní údaje. Zároveň budeme informovat ostatní příjemce Vašich osobních údajů, že jste si uplatnili právo na vymazání a měly by tedy vymazat všechny odkazy na vaše osobní údaje, pokud to bude technicky možné s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení těchto opatření.
V případě, že si u nás zrušíte konto, přistoupíme k vymazání údajů, u nichž je to možné a ke zrušení účtu do 10 dní. Z technických důvodů (např. Z důvodů bezpečnosti dat) se však může stát, že některé údaje budou vymazány po delší době, která by však neměla přesáhnout 60 dní.
Právo namítat
Máte právo namítat z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace zpracovávání Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě našeho oprávněného zájmu, včetně práva namítat proti profilování založenému na našem oprávněném zájmu.
Vždy máte také právo nesouhlasit se zpracováváním Vašich osobních údajů, pokud se tyto zpracovávají pro účely přímého marketingu.
Podávání stížností
V případě, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na náš hlavní dohlížitel - Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Sekretariát úřadu:
+421 /2/ 3231 3214
E-mail:
statny.dozor(zav)pdp.gov.sk

Kdo jsme a kde nás můžete kontaktovat
Provozovatelem při zpracovávání Vašich osobních údajů jsme my:
Tomáš Šperka SHPERKA
Železničná 978/3
90027 Bernolákovo
IČO: 53587103
DIČ: 1081471325
Nejsme plátcem DPH
Tel .: +421 940 896 897
E-mail:
hello@shperka.com
Co jsou cookies, pixely a na co je potřebujeme?
Jako mnoho jiných společností poskytujících své služby na internetu, i my využíváme cookies, pixely a další technologie. V tomto článku vám popíšeme, jak fungují a na co je potřebujeme.
Soubory cookies jsou malé kousky dat, které se ukládají svém prohlížeči nebo mobilním zařízení během prohlížení webových stránek. Pixely jsou malé obrázky nebo "kousky kódu", nacházející se na internetové stránce nebo v e-mailu, které sbírají informace o vašem prohlížeči nebo mobilním zařízení a některé z nich mohou ukládat i cookies.
Jednotlivé cookies mají různou dobu "trvanlivosti" - různou dobu uložení ve Vašem zařízení. Některé cookies se vymažou z Vašeho zařízení poté, co zavřete okno prohlížeče (session cookie), jiné zůstávají ve vašem zařízení uloženy i po ukončení procházení našich webových stránek (permanent cookie).
Jaké cookies používáme?
Funkční a technické cookies - tyto cookies zajišťují řádné fungování naší webstránky, například zajišťují funkci přihlášení do uživatelského konta na stránce, ukládání zboží do nákupního košíku, zda odhalují pokusy o neoprávněné přihlášení se do účtu. Bez těchto cookies by naše webová stránce řádně nefungovala, jejich použití je nevyhnutelné a proto si od vás neptáme souhlas k jejich uložení a přistupování k nim. Do této kategorie zařazujeme i cookies díky kterým pro vás uchováme obsah košíku i bez toho, abyste byli přihlášeni.
Analytické cookies - tyto cookies slouží k získání údajů o návštěvnosti naší internetové stránky, informaci o hledáních provedených na naší stránce a také na zjišťování, jak se po naší stránce pohybujete, abychom ji věděli udělat pro vás co nejjednodušší na používání. Protože při těchto cookies jsme provedli opatření, abychom zabránili jejich zneužití (anonymizaci na straně našich dodavatelů) a současně jsou implementovány opatření, abyste snadno kontrolovali a omezovaly využívání těchto cookies, neptáme si od vás na jejich používání souhlas. Při těchto cookies využíváme řešení následujících třetích stran:
Google Analytics
Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
Bližší informace o ochraně soukromí naleznete zde, přičemž na odmítnutí cookies si můžete instalovat softwarový doplněk dostupný na https://policies.google.com/privacy?hl=sk
Marketingové a reklamní cookies - tyto cookies používáme na to, abychom Vám na naší stránce věděli zobrazovat obsah, který Vás podle Vašich předchozích preferencí zajímá, a také za účelem zobrazování reklamy na základě Vašich zájmů. Cookies tohoto typu ukládáme pouze na základě Vašeho souhlasu. Při těchto cookies využíváme řešení následujících třetích stran:
Google AdWords
Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
Bližší informace o ochraně soukromí naleznete na https://policies.google.com/privacy?hl=sk a jak zrušit cookies najdete na https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=sk
Vaše volby
Existuje několik možností, jak spravovat nebo omezit to, jak my a naši partneři využíváme cookies a podobné technologie:
Nastavení prohlížeče: ačkoli většina prohlížečů má základní nastavení, kterým akceptují cookies, jejich nastavení umožňují, abyste si vymazali nebo odmítli cookies. Musíme Vás však upozornit, že v tomto případě nemusí některé poskytované služby řádně fungovat.
Třetí strany: na omezení cookies se dej využít řešení třetích stran, na příklad na stránce optout.aboutads.info.
Vlastní řešení partnerů: na omezení cookies také lze využít řešení nabízená jednotlivými partnery, které jsme uvedli výše.
Kontaktujte nás na info@shperka.com v případě jakýchkoliv dotazů.
Tento dokument je platný od 25. 5. 2018
Tým SHPERKA

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí

Cookies používáme ke zlepšení vaší návštěvy této webové stránky, analýzu její výkonnosti a shromažďování údajů o jejím používání. K tomuto účelu můžeme použít nástroje a služby třetích stran a shromážděné údaje se mohou přenést k partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Klepnutím na „Přijmout všechny cookies" vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Naše webová stránka ukládá údaje na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče) pro identifikaci vaší relace a dosažení základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.

Můžeme ukládat údaje na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé z vašich preferencí, aniž byste měli uživatelský účet nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atp.

Používání analytických nástrojů nám umožňuje lépe porozumět potřebám našich návštěvníků a tomu, jak používají naši stránku. Můžeme použít nástroje první nebo třetí strany ke sledování nebo zaznamenávání vašeho prohlížení naší webové stránky, k analýze nástrojů nebo komponent, se kterými jste interagovali nebo jste je používali, zaznamenávání událostí konverzí a podobně.

Můžeme používat soubory cookie a nástroje třetích stran ke zlepšení nabídky produktů a/nebo služeb naší nebo našich partnerů, její relevance pro vás na základě produktů nebo stránek, které jste navštívili na této webové stránce nebo na jiných webových stránkách.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat