Pravidlá SHPERKA BONUS CLUB

Prevádzovateľ:
Barbora Šperková SHPERKA
Železničná 3
90027  Bernolákovo
IČ: 51447533, DIČ: 1086262650

Registrácia a prihlásenie do programu
Účastníkom sa môže stať každý podnikateľ-živnostník alebo súkromná osoba, ktorá sa do programu zaregistruje prostredníctvom webovej stránky SHPERKA/ SHPERKA BONUS CLUB.
Registrácia prebieha priamo pri návšteve webovej stránky https://www.shperka.com/shperka-bonus-club. Účastník po registrácii na stránke bude zaevidovaný do databázy zákazníkov. Registráciou klient udeľuje svoj súhlas s účasťou v bonusovom programe SHPERKA BONUS CLUB a prehlasuje, že sa zoznámil s pravidlami programu. Zároveň registráciou udeľuje svoj súhlas s posielaním obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú, môže ho však kedykoľvek odvolať na hello@shperka.com.
Pri registrácii musí klient ako kontaktný údaj uviesť minimálne meno a priezvisko, telefónny kontakt, emailovú adresu a číslo bankového účtu v tvare IBAN pokiaľ chce dostávať vyplatenú odmenu poukázanú na svoj bankový účet.
Po registrácii Vám systém automaticky zašle potvrdenie o registrácií a následne Vám bude vygenerovaný špeciálny zľavový kód pre využitie zliav, ktorý zároveň slúži ako identifikátor získanej provízie pre uplatnenie vyplatenia bonusu na bankový účet účastníka programu. Druhý vygenerovaný kód slúži pre uplatnenie zľavy výlučne pre účastníka programu. V tomto prípade podmienka vyplatenia bonusu za objednávku neplatí a účastník nemá nárok na vyplatenie dodatočného bonusu na bankový účet. Spoločnosť Mgr. Barbora Šperková SHPERKA má v prípade porušenia pravidiel bonusového programu možnosť zrušiť účasť klienta v tomto programe.
Kódy
Účastník programu získava 2 druhy jedinečných kódov.
1, pre uplatnenie zľavy 5% na celý nákup. Tento kód účastník programu SHPERKA BONUS CLUB môže darovať komukoľvek. Obdarovaný zákazník takto obdrží 5% zľavu na svoj nákup a zároveň nás upozorní, že Váš unikátny kód bol sprostredkovaný a že Vám vzniká nárok na odmenu vo forme 5% z danej objednávky po odpočítaní všetkých zliav. Suma Vám po uplynutí 30 dní, kedy zákazník môže zakúpený tovar vrátiť preplatená na Váš bankový účet, ktorý ste uviedli v registračnom formulári.
2, pre uplatnenie zľavy 10% na celý nákup pre Vás. V tomto prípade ide o zľavu na nákup len a len pre Vás. Uplatnením tejto zľavy sa vzdávate akéhokoľvek nároku na ďalšie vyplatenie bonusu.

Kódy majú neobmedzenú platnosť a môžu byť opakovane použité.
Ostatné
Pravidlá bonusového programu je možné jednostranne meniť alebo upravovať s tým, že o zmene alebo úprave a dátume účinnosti zmeny budeme informovať aspoň 30 dní pred účinnosťou zmeny alebo úpravy zverejnením na webových stránkach programu.

Ochrana osobných údajov
1. Prevádzkovateľ bonusového programu SHPERKA BONUS CLUB spracúva poskytnuté osobné údaje účastníka bonusového programu ako klienta v rozsahu uvedenom v pravidlách programu, a to meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo a číslo bankového účtu (IBAN), nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné pre registráciu do bonusového programu SHPERKA BONUS CLUB a využívanie výhod klienta tohto bonusového programu (plnenie zmluvy),ako aj pre z toho vyplývajúce plnenie povinností prevádzkovateľa uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade neposkytnutia osobných údajov klientom by nebolo možné klienta zaregistrovať do bonusového programu a poskytnúť mu výhody. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sa vykonáva len na dobu účasti klienta v bonusovom programe.
2. Klient zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je klient povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.
3. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.
4. Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, kde sú taktiež upravené aj práva klienta ako dotknutej osoby. Klient má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má klient zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má klient v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný.
5. V prípade, že si u prevádzkovateľa uplatňuje klient niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti klienta nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si prevádzkovateľ právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.
6. Ako dotknutá osoba má klient právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.
7. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Výpredaj

VEĽKÝ VÝPREDAJ VŠETKÝCH PRODUKTOV

 

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať