Vzorový formulár

 

 Logo

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

[vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy]

podľa zákona č. 102/2014 Z.z.

 

 

Komu:
Tomáš Šperka SHPERKA, Javorová 18, 90201 Pezinok

 

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

 

Dátum objednania/dátum prijatia*:


Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: 

 

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

 

 Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

 

 

 *Nehodiace sa prečiarknite

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info